Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Στο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας DOMISSIMA, συγκαταλέγονται και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία κατασκευών και ανακαίνισης που χρησιμοποιούν όλη ή μέρος της γκάμας των προϊόντων της στη μόνωση και στη στεγάνωση.

Είναι άρτια εκπαιδευμένα και πάντα τηρούν τις προδιαγραφές τρόπου χρήσης και εφαρμογής των υλικών της DOMISSIMA, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μελλοντικές φθορές.

Στο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας DOMISSIMA, συγκαταλέγονται και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία κατασκευών και ανακαίνισης που χρησιμοποιούν όλη ή μέρος της γκάμας των προϊόντων της στη μόνωση και στη στεγάνωση.

Είναι άρτια εκπαιδευμένα και πάντα τηρούν τις προδιαγραφές τρόπου χρήσης και εφαρμογής των υλικών της DOMISSIMA, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μελλοντικές φθορές.