Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Δάπεδα Ελαφράς Κυκλοφορίας

H Domissima ειδικεύεται στα Δάπεδα Ελαφράς Κυκλοφορίας προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία.


Εποξειδικά Δάπεδα

H Domissima ειδικεύεται στα Εποξειδικά Δάπεδα προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία.