Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Στεγάνωση δώματος στο Αεροδρόμιο Μακεδονίας

25 Feb 2019

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του αεροδρομίου Μακεδονία ολοκληρώθηκε η ανανέωση της στεγάνωσης του δώματος από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Domissima στο τέλος του 2018. Η Domissima αρκετά χρόνια πριν είχε τοποθετήσει  TPO μεμβράνη για την επιτυχημένη υγρομόνωση του κτιρίου. Η ανάγκη λοιπόν που δημιουργήθηκε ήταν η επέκταση εγγύησης της μεμβράνης, ανακλαστικότητα για ενεργειακή αναβάθμιση και η άμεση παράδοση του έργου χωρίς καθυστερήσεις . Η εφαρμογή του Domoreflect 122 Max ήταν η αποτελεσματικότερη  λύση που δόθηκε αφού το προϊόν διακρίνεται για το άμεσο στέγνωμα (1,5 ώρα στους 23οC ), την υψηλή ανακλαστικότητα και το μεγάλο πάχος ξηρού φιλμ που αφήνει με την μικρότερη κατανάλωση. Η Domissima διαθέτει εξειδικευμένα και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα και λύσεις για τη στεγάνωση, επισκευή και προστασία των κατασκευών με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

DOMISSIMA NEWSLETTER