Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Δ. Τίτλος: Domissima A.E.
ΑΦΜ: 094220487
Αρ. Γεμη: 31742057000
ΔΟΥ: Ν. Μουδανιών
Αντικείμενο: Χημικά Δομικά Υλικά
Διεύθυνση: 30° Χλμ. Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανιών
Τ: 23990-20320
F: 23990-20323
Ιστοσελίδα: www.domissima.gr
E-mail: [email protected]

Πρόσκληση Μετόχων 2015
Κατεβάστε εδώ το pdf

Ισολογισμός 2014
Κατεβάστε εδώ το pdf

Ισολογισμός 2013
Κατεβάστε εδώ το pdf

Νέος Ισολογισμός 2012
Κατεβάστε εδώ το pdf

Ισολογισμός 2012
Κατεβάστε εδώ το pdf

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com