Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Κατασκευαστής

Domissima


Συσκευασία

Δοχείο

Α: 7.8 kg

Δοχείο

Β: 3.5 kg

DOMISSIMA NEWSLETTER