Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Διακόσμηση

Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για τη στεγάνωση, επισκευή και προστασία κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.


Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για τη στεγάνωση, επισκευή και προστασία κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.

Διακόσμηση

Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για τη στεγάνωση, επισκευή και προστασία κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER