Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Διακοσμητική Επίστρωση

Η πατητή τσιμεντοκονία είναι ένα υλικό που χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια. Στη σύγχρονη εποχή κερδίζει ολοένα έδαφος και πιστούς φίλους λόγο κάποιων χαρακτηριστικών που την καθιστούν μοναδική. Είναι ένα άκρως οικολογικό προϊόν που προσδίδει στυλ, φυσική χροιά και παράλληλα σου δίνει την ελευθερία να αποτυπώσεις την τεχνοτροπία που επιθυμείς. H Domissima δημιούργησε το Domoart Deco και Domoart Deco Fine για να δώσει λύση στην πατητή τσιμεντοκονία. Είναι προϊόντα με εξαιρετική εργασιμότητα, εύκολα στη χρήση και με δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε πολλαπλούς χώρους στην οικία σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Έτσι θα ξεχωρίσουν μέσα από την μοναδικότητα της πατητής τσιμεντοκονίας.


Η πατητή τσιμεντοκονία είναι ένα υλικό που χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια αλλά στη σύγχρονη εποχή κερδίζει ολοένα έδαφος και πιστούς φίλους . Άκρως οικολογικό προϊόν που προσδίδει στυλ, φυσική χροιά και παράλληλα σου δίνει την ελευθερία να αποτυπώσεις την τεχνοτροπία που επιθυμείς. H Domissima δημιούργησε το Domoart Deco και Domoart Deco Fine προϊόντα με εξαιρετική εργασιμότητα, εύκολα στη χρήση και με δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών στην οικία ή στον επαγγελματικό σας χώρο.Η πατητή τσιμεντοκονία είναι ένα υλικό που χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια. Στη σύγχρονη εποχή κερδίζει ολοένα έδαφος και πιστούς φίλους λόγο κάποιων χαρακτηριστικών που την καθιστούν μοναδική. Είναι ένα άκρως οικολογικό προϊόν που προσδίδει στυλ, φυσική χροιά και παράλληλα σου δίνει την ελευθερία να αποτυπώσεις την τεχνοτροπία που επιθυμείς. H Domissima δημιούργησε το Domoart Deco και Domoart Deco Fine για να δώσει λύση στην πατητή τσιμεντοκονία. Είναι προϊόντα με εξαιρετική εργασιμότητα, εύκολα στη χρήση και με δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε πολλαπλούς χώρους στην οικία σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Έτσι θα ξεχωρίσουν μέσα από την μοναδικότητα της πατητής τσιμεντοκονίας.

Διακοσμητική Επίστρωση

Η πατητή τσιμεντοκονία είναι ένα υλικό που χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια. Στη σύγχρονη εποχή κερδίζει ολοένα έδαφος και πιστούς φίλους λόγο κάποιων χαρακτηριστικών που την καθιστούν μοναδική. Είναι ένα άκρως οικολογικό προϊόν που προσδίδει στυλ, φυσική χροιά και παράλληλα σου δίνει την ελευθερία να αποτυπώσεις την τεχνοτροπία που επιθυμείς. H Domissima δημιούργησε το Domoart Deco και Domoart Deco Fine για να δώσει λύση στην πατητή τσιμεντοκονία. Είναι προϊόντα με εξαιρετική εργασιμότητα, εύκολα στη χρήση και με δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε πολλαπλούς χώρους στην οικία σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Έτσι θα ξεχωρίσουν μέσα από την μοναδικότητα της πατητής τσιμεντοκονίας.


DOMISSIMA NEWSLETTER