Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Επισκευή

Η Domissima παράγει χημικά δομικά υλικά ειδικά σχεδιασμένα για την επιτυχημένη επισκευή με σκοπό την εξασφάλιση της αντοχής και της ανθεκτικότητας σε καιρικές, μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις.


Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για Επισκευαστικά Κονιάματα, στεγάνωση δωμάτων, ταρατσών, σκεπών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.Η Domissima παράγει χημικά δομικά υλικά ειδικά σχεδιασμένα για την επιτυχημένη επισκευή με σκοπό την εξασφάλιση της αντοχής και της ανθεκτικότητας σε καιρικές, μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις.

Επισκευή

Η Domissima παράγει χημικά δομικά υλικά ειδικά σχεδιασμένα για την επιτυχημένη επισκευή με σκοπό την εξασφάλιση της αντοχής και της ανθεκτικότητας σε καιρικές, μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις.


DOMISSIMA NEWSLETTER