Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Επισκευή

Η Domissima παράγει χημικά δομικά υλικά ειδικά σχεδιασμένα για την επιτυχημένη επισκευή με σκοπό την εξασφάλιση της αντοχής και της ανθεκτικότητας σε καιρικές, μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις. Μέσα από την μεγάλη γκάμα δομικών υλικών που παράγει η εταιρία μας μπορείτε να βρείτε λύση για οποιαδήποτε χρήση. Η αντοχή και η ανθεκτικότητα των υλικών μας κάτω από σκληρές καιρικές συνθήκες είναι ένα χαρακτηριστικό των προϊόντων μας. Όπως επίσης και η αντοχή στις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις που μπορούν να υποστούν τα κτίρια ή οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά της Domissima. Κάθε πιθανή βλάβη μπορεί να επισκευαστεί με κάποιο προϊόν από την μεγάλη γκάμα της εταιρίας μας.  


Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για Επισκευαστικά Κονιάματα, στεγάνωση δωμάτων, ταρατσών, σκεπών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.Η Domissima παράγει χημικά δομικά υλικά ειδικά σχεδιασμένα για την επιτυχημένη επισκευή με σκοπό την εξασφάλιση της αντοχής και της ανθεκτικότητας σε καιρικές, μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις. Μέσα από την μεγάλη γκάμα δομικών υλικών που παράγει η εταιρία μας μπορείτε να βρείτε λύση για οποιαδήποτε χρήση. Η αντοχή και η ανθεκτικότητα των υλικών μας κάτω από σκληρές καιρικές συνθήκες είναι ένα χαρακτηριστικό των προϊόντων μας. Όπως επίσης και η αντοχή στις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις που μπορούν να υποστούν τα κτίρια ή οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά της Domissima. Κάθε πιθανή βλάβη μπορεί να επισκευαστεί με κάποιο προϊόν από την μεγάλη γκάμα της εταιρίας μας.  

Επισκευή

Η Domissima παράγει χημικά δομικά υλικά ειδικά σχεδιασμένα για την επιτυχημένη επισκευή με σκοπό την εξασφάλιση της αντοχής και της ανθεκτικότητας σε καιρικές, μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις. Μέσα από την μεγάλη γκάμα δομικών υλικών που παράγει η εταιρία μας μπορείτε να βρείτε λύση για οποιαδήποτε χρήση. Η αντοχή και η ανθεκτικότητα των υλικών μας κάτω από σκληρές καιρικές συνθήκες είναι ένα χαρακτηριστικό των προϊόντων μας. Όπως επίσης και η αντοχή στις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις που μπορούν να υποστούν τα κτίρια ή οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά της Domissima. Κάθε πιθανή βλάβη μπορεί να επισκευαστεί με κάποιο προϊόν από την μεγάλη γκάμα της εταιρίας μας.  


DOMISSIMA NEWSLETTER