Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Προστασία Δαπέδων

Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για Προστασία Δαπέδων, στεγάνωση δωμάτων, ταρατσών, σκεπών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.


Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για Εποξειδικά Αστάρια, στεγάνωση δωμάτων, ταρατσών, σκεπών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.

Προστασία Δαπέδων

Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για Προστασία Δαπέδων, στεγάνωση δωμάτων, ταρατσών, σκεπών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER