Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Προστασία

Υψηλής ποιότητας προϊόντα για την προστασία της κατασκευής σας δημιουργεί και προτείνει η Domissima από τη θερμοπρόσοψη, τα προστατευτικά χρώματα ή τις ειδικές βαφές για εξειδικευμένες εφαρμογές έως αστάρια και βερνίκια καλύπτοντας κάθε ανάγκη.


Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για τη στεγάνωση, επισκευή και προστασία κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.

Προστασία

Υψηλής ποιότητας προϊόντα για την προστασία της κατασκευής σας δημιουργεί και προτείνει η Domissima από τη θερμοπρόσοψη, τα προστατευτικά χρώματα ή τις ειδικές βαφές για εξειδικευμένες εφαρμογές έως αστάρια και βερνίκια καλύπτοντας κάθε ανάγκη.


DOMISSIMA NEWSLETTER