Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Στεγάνωση

Εδώ και 50 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για υγρομόνωση ταρατσών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου. Η υγρομόνωση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέτρα προστασίας των οικοδομικών κατασκευών. Ενδεχόμενη αστοχία είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της θερμομονωτικής στρώσης. Επίσης μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα και μακροπρόθεσμα τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής. Οι ιδιαιτερότητες κάθε επιφάνειας προς υγρομόνωση, οδηγούν στην ανάγκη εκτεταμένης μελέτης για την εξεύρεση της ενδεδειγμένης λύσης. Η λύση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία του συστήματος υγρομόνωσης.


Εδώ και 50 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για υγρομόνωση ταρατσών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου. Η υγρομόνωση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέτρα προστασίας των οικοδομικών κατασκευών. Ενδεχόμενη αστοχία είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της θερμομονωτικής στρώσης. Επίσης μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα και μακροπρόθεσμα τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής. Οι ιδιαιτερότητες κάθε επιφάνειας προς υγρομόνωση, οδηγούν στην ανάγκη εκτεταμένης μελέτης για την εξεύρεση της ενδεδειγμένης λύσης. Η λύση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία του συστήματος υγρομόνωσης.Εδώ και 45 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για Επαλειπτικά - Υγρές Μεμβράνες,  στεγάνωση δωμάτων, ταρατσών, σκεπών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου.

Στεγάνωση

Εδώ και 50 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για υγρομόνωση ταρατσών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου. Η υγρομόνωση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέτρα προστασίας των οικοδομικών κατασκευών. Ενδεχόμενη αστοχία είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της θερμομονωτικής στρώσης. Επίσης μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα και μακροπρόθεσμα τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής. Οι ιδιαιτερότητες κάθε επιφάνειας προς υγρομόνωση, οδηγούν στην ανάγκη εκτεταμένης μελέτης για την εξεύρεση της ενδεδειγμένης λύσης. Η λύση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία του συστήματος υγρομόνωσης.


DOMISSIMA NEWSLETTER