Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Προετοιμασία επιφάνειας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
– Γίνεται καλός καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής από λάδια , σκόνες , ξυλότυπους , λάδια , σαθρά υλικά κλπ.
– Σε σημεία του σκυροδέματος που μπορεί να υπάρχουν φωλιές καθαρίζονται τα χαλαρά σκύρα.
– Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος τουλάχιστον 3cm.
– Γίνεται καλή διαβροχή των παραπάνω σημείων και καλύπτονται με το επισκευαστικό κονίαμα Domorepair R3.
– Στα σημεία επαφής των κάθετων επιφανειών της πισίνας με τον πυθμένα προτείνεται λούκι εξομάλυνσης με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων DOMORESIN SP.

cdv

– Στη συνέχεια στεγανοποιείται ο χώρος της πισίνας με το εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών Domolastic W. Η αναλογία ανάμιξης των Α(υγρό) : Β(σκόνη) είναι 1:2,6 κ.β. Η ανάμιξη των 2 συστατικών γίνεται αδειάζοντας το συστατικό Β(σκόνη) στο Α(υγρό) αναδεύοντας με αργόστροφο αναδευτήρα μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα σε 2-3 στρώσεις σταυρωτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– Στη συμβολή δαπέδου και τοιχίου πρέπει να εφαρμοσθεί οπλισμός.
– Σε περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος κρίνεται απαραίτητη η εξομάλυνση των επιφανειών με τη χρήση τσιμεντοκονίας αποτελούμενη από νερό – άμμο – τσιμέντο – οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.


DOMISSIMA NEWSLETTER