Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Αντιριζική Ασφαλτική Μεμβράνη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια των τοιχίων για την μόνωση υπογείου εξωτερικά πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, απαλλαγμένη από σαθρά. Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος 3cm και επισκευάζονται, όπως και τυχόν φωλιές στο σκυρόδεμα με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3. Κατασκευαστικοί αρμοί διακοπής σκυροδέτησης ανοίγονται σε μορφή V, σε βάθος 3cm και πληρώνονται με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3. Στην ένωση του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία, κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων DOMORESIN SP. Τα βήματα για την μόνωση υπογείου εξωτερικά είναι τα παρακάτω.

1. ΑΣΤΑΡΩΜΑ
Στη συνέχεια ασταρώνουμε την επίπεδη επιφάνεια με το ασφαλτικό βερνίκι εμποτισμού με διαλύτες SOPRADERE) (χρόνος στεγνώματος : 4 – 8 h.). Εναλλακτικά προτείνεται το ελαστομερές ασφαλτικό βερνίκι υδατικής βάσης AQUADERΕ (χρόνος στεγνώματος : 30-60 min.).

Κατανάλωση: 250 gr/m²


Αντιριζική Ασφαλτική Μεμβράνη
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ
Μετά το στέγνωμα του ασταριού ακολουθεί πλήρης επικόλληση με φλόγιστρο της αντιριζικής ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης SOPRALENE FLAM JARDIN στο ασταρωμένο υπόστρωμα, με αλληλοεπικάλυψη 6 cm. Οι ραφές σφραγίζονται σε 2ο χρόνο με σπάτουλα. Η μεμβράνη υψώνεται 15cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και κατεβαίνει μέχρι και τα πέδιλα της θεμελίωσης. Προηγείται οπλισμός των ενώσεων των τοιχίων με τα πέδιλα με γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης από ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη, με άνω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου, πλάτους 25 cm.
Κατά μήκος σφράγιση της ασφαλτικής μεμβράνης με ασφαλτική πολυουρεθάνη ALSAN FLASHING στην άνω απόληξή της.

Αντιριζική Ασφαλτική Μεμβράνη

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τοποθέτηση της αυγουλιέρας, PROTECDRAIN, ως προστασία της στρώσης υγρομόνωσης από την επικείμενη επιχωμάτωση και ως αποστραγγιστική στρώση. Το PROTECDRAIN στερεώνεται μηχανικά πάνω από τη σφράγιση της υγρομόνωσης με μεταλλικό προφίλ στήριξης. Η επιχωμάτωση συνιστάται να γίνεται τμηματικά.


Αντιριζική Ασφαλτική Μεμβράνη
Το παραπάνω σύστημα είναι πιστοποιημένο από το CSTB και απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί παρακάτω.
Αντιριζική Ασφαλτική Μεμβράνη
1)Αστάρι, 2) SOPRALENE FLAM JARDIN, 3)PROTECDRAIN, 4) Προφίλ στήριξης PROTECDRAIN, 5) Επιχωμάτωση


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER