Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Ασφαλτικά Επαλειπτικά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Η επιφάνεια των τοιχίων υπογείου πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, απαλλαγμένη από σαθρά. Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος 3cm και επισκευάζονται, όπως και τυχόν φωλιές στο σκυρόδεμα με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3. Κατασκευαστικοί αρμοί διακοπής σκυροδέτησης ανοίγονται σε μορφή V, σε βάθος 3cm και πληρώνονται με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3. Στην ένωση του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία, κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων DOMORESIN SP.

1. ΑΣΤΑΡΩΜΑ
Εφαρμογή στρώσης ασταρώματος του ελαστομερους ασφαλτικού βερνικιού υδατικής βάσης SOPRAKOTE, αραιωμένο με 50% νερό. (0,3 L/m²). Εναλλακτικά προτείνεται το SOPRAMUR LATEX.

Ασφαλτικά Επαλειπτικά

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ακολουθεί εφαρμογή 2 στρώσεων σταυρωτά του SOPRAΚOTE (0,6 L/m²/στρώση). Εναλλακτικά προτείνεται το SORPAMUR LATEX.

Ασφαλτικά Επαλειπτικά

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τοποθέτηση της HDPE αυγουλιέρας, PROTECDRAIN, ως προστασία της στρώσης υγρομόνωσης από την επικείμενη επιχωμάτωση και ως αποστραγγιστική στρώση. Το PROTECDRAIN στερεώνεται μηχανικά πάνω από τη σφράγιση της υγρομόνωσης με μεταλλικό προφίλ στήριξης. Η επιχωμάτωση συνιστάται να γίνεται τμηματικά.

Ασφαλτικά Επαλειπτικά


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER