Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Ασφαλτική Μεμβράνη

Η εφαρμογή αυτή αφορά την θερµοϋγροµόνωση επισκέψιµου δώµατος, συµβατικού τύπου µε µονή στεγανωτική στρώση.

Σημείωση: Η SOPREMA στα συστήματα στεγάνωσης δωμάτων που προτείνει, συνιστά διπλή στεγανωτική στρώση. Η περίπτωση μονής στεγανωτικής στρώσης που περιγράφεται παρακάτω αφορά στην ασφαλτική μεμβράνη SOPRALENE FLAM 180-40 AR, η οποία έχει πιστοποίηση μονής στρώσης από το CSTB.

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
– Καλός καθαρισμός της επιφάνειας
– Καθαίρεση των σαθρών τμημάτων και αποκατάστασή τους με επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης DOMOREPAIR R4.
– Κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) από τσιμεντοκονίαμα με προσθήκη οικοδομικής ρητίνης υψηλών απαιτήσεων DOMORESIN SP, για άμβλυνση της γωνίας ανόδου της ασφαλτικής μεμβράνης στα στηθαία.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ
Φράγμα υδρατμών
Δηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε το ελαστοµερές ασφαλτικό βερνίκι υδατικής βάσης AQUADERE αραιωμένο 50% με νερό.
Διάστρωση θερμομόνωσης
Τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών
Δημιουργία στρώσης ρύσεων
Τσιμεντοκονίαμα ρύσεων ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP
Αστάρωμα
Στη συνέχεια γίνεται επάλειψη της επιφάνειας και των στηθαίων, με ασφαλτικό βερνίκι υδατικής βάσης AQUADERE, με κατανάλωση περίπου 0,250 Kg/m². Πριν την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή.
Το αστάρωμα επεκτείνεται και στα κατακόρυφα στοιχεία(στηθαία, τοίχοι), σε ύψος τουλάχιστον 20 cm
Εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης
1. Πλήρης επικόλληση με φλόγιστρο της ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης SOPRALENE FLAM 180-40 (κάμψη εν ψυχρώ: -20°C, οπλισμός μη υφαντός πολυεστέρας βάρους 180g/m², άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα, βάρος 5,6 kg/m²)
2. Οι εργασίες κόλλησης ασφαλτικής μεμβράνης ξεκινάνε από το χαμηλότερο σημείο των ρύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού.
3. Οι ασφαλτικές μεμβράνες τοποθετούνται κατά διεύθυνση κάθετη αυτής των ρύσεων.
4. Η αλληλοεπικάλυψη των ρολών θα πρέπει να είναι 10cm. Οι επικαλύψεις των μεμβρανών κατά την κόλληση φλογίζονται και πιέζονται ελαφρά με σπάτουλα έως ότου το τήγμα του ασφαλτικού υλικού να εμφανιστεί στη ραφή, γεγονός ενδεικτικό της επιτυχούς συγκόλλησης των ασφαλτοπάνων.
5. Στα σημεία όπου γίνεται κόλληση πάνω σε ψηφίδα και όχι σε φιλμ PE, πρέπει να προηγείται εμβάπτιση ψηφίδας με την βοήθεια φλόγιστρου και σπάτουλας.
6. Η στρώση υγρομόνωσης εκτείνεται μέχρι το στηθαίο. Επί των στηθαίων γίνεται εφαρμογή γωνιακής λωρίδας ενίσχυσης με ασφαλτική μεμβράνη SOPRALENE FLAM 180-40 η οποία θα ανέρχεται σε ύψος 20cm κάθετα και 10 cm οριζόντια (προηγείται εμβάπτιση ψηφίδας).
7. Οι απολήξεις του ασφαλτόπανου στα στηθαία ή σε άλλα κατακόρυφα στοιχεία, σφραγίζονται με την έτοιμη προς χρήση ασφαλτική πολυουρεθάνη ALSAN FLASHING. Η εφαρμογή του ALSAN FLASHING γίνεται σε λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 8 cm (4 cm πάνω στο ασφαλτόπανο και 4 cm πάνω στο στηθαίο).
8. Στις θέσεις των υδρορροών, εξαερισμών, αναμονών και γενικά σε λεπτομέρειες στεγάνωσης συνιστάται η χρήση του ALSAN FLASHING.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Σε περιπτώσεις που οι εργασίες θερμοϋγρομόνωσης γίνονται σε περιόδους αυξημένης υγρασίας, ή σε περίπτωση που δεν έχει εκτονωθεί η υγρασία στη στρώση ρύσεων (τσιμεντοκονία, ελαφροσκυρόδεμα κλπ), μετά το αστάρωμα ακολουθεί διάστρωση χωρίς κόλληση της εξαεριστικής στρώσης AERISOL FLAM σε όλη την επιφάνεια του δώματος εκτός από μία ζώνη περίπου 50 cm περιμετρικά.
H AERISOL FLAM είναι διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη με άνω και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου που αποτρέπει την πλήρη επικόλληση της στρώσης υγρομόνωσης στο υπόστρωμα, και επιτρέπει τυχόν υδρατμοί να κυκλοφορούν μεταξύ εξαεριστικής στρώσης και υποστρώματος και να οδηγούνται στους εξαεριστήρες του δώματος. Οι εξαεριστήρες τύπου ETERNO IVICA, τοποθετούνται ανά 30 τ.μ.
2. Σε περίπτωση κόλλησης των ασφαλτικών μεμβρανών σε κατακόρυφες επιφάνειες ύψους μεγαλύτερου από 50 cm, προτείνεται το αστάρωμα να γίνεται με το ασφαλτικό βερνίκι εμποτισμού με διαλύτες SOPRADERE.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER