Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Αυτοεπιπεδούμενο Εποξειδικό Δάπεδο – Χρήση DOMOPOX FLOOR

1) ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιτυχής εφαρμογή ενός εποξειδικού δαπέδου αρχίζει από την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος. Ο ενδελεχής, διεξοδικός έλεγχος και η εύστοχη αποτίμηση της κατάστασης του υποστρώματος, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάλληλη προετοιμασία του και την επιτυχή εφαρμογή του επερχόμενου συστήματος.

Συνεπώς, το υπόστρωμα θα πρέπει να:
•  είναι απαλλαγμένο από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση (όπως σκόνη, σαθρά, λίπη ή λοιπά υπολείμματα),
• είναι στεγνό (σχετική υγρασία <4%),
• διαθέτει ικανοποιητικές μηχανικές αντοχές (συμπαγές, σταθερό, συνεκτικό).

– Μέτρηση υγρασίας υποστρώματος

Είναι σημαντικός και απαραίτητος ο έλεγχος και ο προσδιορισμός της υγρασίας του υποστρώματος. Υγρασία υποστρώματος μεγαλύτερη από 4% κ.β. καθιστά επισφαλή την πρόσφυση του ασταριού. Η μέτρηση της υγρασίας γίνεται συνήθως με το ηλεκτρικό υγρασιόμετρο.

– Έλεγχος περιβαλλοντικών συνθηκών

Για να αποφύγουμε την εμφάνιση αστοχιών στο εποξειδικό δάπεδο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους ατμοσφαιρικούς και κλιματολογικούς παράγοντες. Διαφορετικά, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ελλιπούς πρόσφυσης και ανεπαρκούς πολυμερισμού του συστήματος.
Επομένως, σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής πρέπει να ελέγχονται η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας, καθώς και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του υποστρώματος και των υλικών εφαρμογής (να αποθηκεύονται σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον).
Τέλος, συστήνεται μετά την εφαρμογή να μην διαταράσσεται η σωστή ωρίμανση του δαπέδου από ρεύματα αέρα.
<h5style=”text-decoration: underline;”>- Επεξεργασία υποστρώματος

Τρίψιμο της επιφάνειας με μηχανή μωσαϊκού για «αγρίεμα» του υποστρώματος ως ενισχυτικό πρόσφυσης.
Η προετοιμασία του υποστρώματος ολοκληρώνεται με απομάκρυνση της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα υψηλής απορροφητικότητας βιομηχανικού τύπου.

– Επισκευή υποστρώματος

Οπές, ατέλειες και ρωγμές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε υλικού.
Οπές- Ρωγμές : Θα γίνει επισκευή υφιστάμενων οπών με επάλειψη οικοδομικής ρητίνης για την επίτευξη άριστης πρόσφυσης ανάμεσα στο παλιό και το νέο (επισκευαστικό) μπετό και πλήρωση με συνθετικό επισκευαστικό κονίαμα. Αναλυτικά :
1. Οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP, για βελτίωση της προσφυτικής ικανότητας της επισκευαστικής κονίας στο υφιστάμενο μπετό.
2. Επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4, για πλήρωση διανοιγμένων ρωγμών επί του υφιστάμενου δαπέδου.

2) ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

– Η καθαρή και προετοιμασμένη επιφάνεια που δημιουργήθηκε, ασταρώνεται με το εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών DOMOPOX FLOOR PRIMER, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη πρόσφυση των εποξειδικών στρώσεων που θα ακολουθήσουν.
– Ακολουθεί αργόστροφη ανάδευση με ηλεκτρικό αναδευτήρα (χρόνος ανάμιξης 2-3 λεπτά).
– Εφαρμόζεται με ρολό.
Θερμοκρασία εφαρμογής: 10-30 °C.

Κατανάλωση:
100- 200 gr/m² ανάλογα με την φύση του υποστρώματος.

3) ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (DOMOPOX FLOOR A+B+C)

– Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης (2,2: 1 κ.β.).
– Το συστατικό Β προστίθεται στο συστατικό Α.
– Ακολουθεί η ανάμιξη των 2 συστατικών με ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών (300 rpm).
– Ο χρόνος ανάμιξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 λεπτά.
– Προστίθεται το συστατικό C στο μίγμα των Α και Β και αναμιγνύουμε έως ότου το μίγμα είναι πλήρως ομογενοποιημένο.
– Αναλογία ανάμιξης (Α+ Β): C: 1: 1,5 κ.β.
– Το έτοιμο μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 45 λεπτών στους 20 °C.
– Το DOMOPOX FLOOR εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα εντός 24 ωρών από το αστάρωμα.
– Μετά την πάροδο 15 λεπτών εκτονώνουμε τον εγκλωβισμένο αέρα με την βοήθεια ακιδωτού ρολού σε δύο στρώσεις σταυρωτά.

Κατανάλωση DOMOPOX FLOOR: 1, 7 Kg/m²/mm.

4) ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

– Ως τελική επίστρωση προτείνεται διάφανη αλειφατική πολυουρεθάνη SERITAL PT για ενίσχυση των αντοχών στην τριβή, και για πιο γυαλιστερό αισθητικό αποτέλεσμα.
– Για δάπεδα εκτεθειμένα σε ηλιακή ακτινοβολία απαιτείται η εφαρμογή του SERITAL PT ως προστατευτική επίστρωση.
– Το SERITAL PT με προσθήκη ειδικών σφαιριδίων, δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αντιολισθηρή στρώση.
Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα.

Κατανάλωση: 60 gr/m²/στρώση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
– Σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως σαθρών υποστρωμάτων, εναλλακτικά του DOMOPOX FLOOR PRIMER, συνιστάται το DOMOPOX FLOOR PRIMER 50.
– Για διαδοχικές στρώσεις DOMOPOX FLOOR, δεν απαιτείται εκ νέου αστάρωμα όταν η δεύτερη γίνει εντός 48 ωρών από την πρώτη.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο


Δείτε το βίντεο εφαρμογής του προϊόντος:

DOMISSIMA NEWSLETTER