Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Αυτοκόλλητη Ασφαλτική Μεμβράνη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Η επιφάνεια των τοιχίων υπογείου πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, απαλλαγμένη από σαθρά. Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος 3cm και επισκευάζονται, όπως και τυχόν φωλιές στο σκυρόδεμα με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3. Κατασκευαστικοί αρμοί διακοπής σκυροδέτησης ανοίγονται σε μορφή V, σε βάθος 3cm και πληρώνονται με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3. Στην ένωση του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία, κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων DOMORESIN SP.

1. ΑΣΤΑΡΩΜΑ
Ακολουθεί αστάρωμα του υποστρώματος με το ελαστομερές ασφαλτικό βερνίκι υδατικής βάσης AQUADERΕ STICK (χρόνος στεγνώματος : 30-60 min., κατανάλωση 250gr/m²) με ρολό ή βούρτσα. Εναλλακτικά προτείνεται το ασφαλτικό βερνίκι διαλύτου ELASTOCOL 600 (χρόνος στεγνώματος : 4-8 h., κατανάλωση 250-800gr/m²).

α

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μετά το στέγνωμα του ασταριού ακολουθεί πλήρης επικόλληση της αυτοκόλλητης αντιριζικής μεμβράνης COLPHENE 1500. Η εφαρμογή των ρολών γίνεται κατακόρυφα με αλληλοεπικάλυψη 15 cm. αφαιρώντας το σιλικονούχο φίλμ της κάτω όψης της μεμβράνης. Η μεμβράνη υψώνεται 15cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και κατεβαίνει μέχρι και τα πέδιλα της θεμελίωσης. Προηγείται οπλισμός των ενώσεων των τοιχίων με τα πέδιλα με γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης από την ίδια μεμβράνη, πλάτους 33 cm.
Κατά μήκος σφράγιση της ασφαλτικής μεμβράνης με ασφαλτική πολυουρεθάνη ALSAN FLASHING στην άνω απόληξή της.

β

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τοποθέτηση της αυγουλιέρας, PROTECDRAIN, ως προστασία της στρώσης υγρομόνωσης από την επικείμενη επιχωμάτωση και ως αποστραγγιστική στρώση. Το PROTECDRAIN στερεώνεται μηχανικά πάνω από τη σφράγιση της υγρομόνωσης με μεταλλικό προφίλ στήριξης. Η επιχωμάτωση συνιστάται να γίνεται τμηματικά.

γ


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER