Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Εποξειδική επίστρωση – Χρήση SERITAL

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
– Γίνεται καλός καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής από λάδια , σκόνες , σαθρά υλικά κλπ.
– Σε σημεία του σκυροδέματος που μπορεί να υπάρχουν φωλιές καθαρίζονται τα χαλαρά σκύρα.
– Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος τουλάχιστον 3cm.
– Καλός καθαρισμός των παραπάνω σημείων και αποκατάστασή τους με το επισκευαστικό κονίαμα Domorepair R3.
– Στα σημεία επαφής των κάθετων επιφανειών της πισίνας με τον πυθμένα προτείνεται λούκι εξομάλυνσης με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων DOMORESIN SP.
– Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή στρώσης υγρομόνωσης με το εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών DOMOLASTIC W. Η αναλογία ανάμιξης των Α(υγρό) : Β(σκόνη) είναι 1:2,6 κ.β. Η ανάμιξη των 2 συστατικών γίνεται αδειάζοντας το συστατικό Β(σκόνη) στο Α(υγρό) αναδεύοντας με αργόστροφο αναδευτήρα μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα, σε 2 στρώσεις σταυρωτά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που τα εμφανές μπετόν παρουσιάζει ανομοιομορφίες κρίνεται απαραίτητο να προηγηθεί τσιμεντοκονία εξομάλυνσης, ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.


Εποξειδική επίστρωση - Χρήση SERITAL
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ SERITAL
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ
– Σε περίπτωση που η παλιά βαφή είναι εποξειδική γίνεται η απομάκρυνσή της μηχανικά με τη χρήση γιαλοχαρτιέρας .
– Σε περίπτωση που η παλιά βαφή είναι ακρυλική/υβριδική, καθαρίζεται η επιφάνεια με σφουγγάρι και νερό για να φύγουν τα υπολείμματα αλάτων, χλωρίου και σκόνης.
– Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης.
– Το συστατικό Β προστίθεται στο συστατικό Α.
– Η ανάμιξη γίνεται με ηλεκτρικό αναδευτήρα αργόστροφα, ώστε να μη δημιουργούνται φυσαλίδες κατά την ανάμιξη.
– Ο χρόνος ανάμιξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 λεπτά, μέχρι το μίγμα να είναι απολύτως ομοιογενές. Το έτοιμο μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 45 λεπτών (στους 20°C).
– Το αναμιγμένο SERITAL εφαρμόζεται στο προετοιμασμένο υπόστρωμα με ρολό, βούρτσα ή πιστόλι εκτοξευτήρα (beck 19-23).
– Το SERITAL πρέπει να εφαρμοσθεί σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά, αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση.
– Η τελική κατανάλωση του SERITAL είναι 500gr/m².
ΝΕΑ ΠΙΣΙΝΑ
– Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης.
– Το συστατικό Β προστίθεται στο συστατικό Α.
– Η ανάμιξη γίνεται με ηλεκτρικό αναδευτήρα αργόστροφα, ώστε να μη δημιουργούνται φυσαλίδες κατά την ανάμιξη.
– Ο χρόνος ανάμιξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 λεπτά, μέχρι το μίγμα να είναι απολύτως ομοιογενές. Το έτοιμο μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 45 λεπτών (στους 20°C).
– Το αναμιγμένο SERITAL εφαρμόζεται στο προετοιμασμένο υπόστρωμα με ρολό, βούρτσα ή πιστόλι εκτοξευτήρα (beck 19-23).
– Το SERITAL πρέπει να εφαρμοσθεί σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά, αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση.
– Η τελική κατανάλωση του SERITAL είναι 500gr/m².

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την προστασία του SERITAL από την ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να εφαρμοσθεί σαν τελική επίστρωση το διαφανές αλειφατικό βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης SERITAL PT.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ SERITAL PT
Το SERITAL PT εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα. Με μηχάνημα ψεκασμού η εφαρμογή γίνεται με πίεση 180 bar και ακροφύσιο 0,015-0,017 ιντσών.

Εποξειδική επίστρωση - Χρήση SERITAL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
– Δε χρειάζεται αστάρι
– Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε υγρό υπόστρωμα και δεν επηρεάζεται από την υγρασία του περιβάλλοντος.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER