Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Με Κλίσεις – Χρήση DOMOLASTIC

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
– Καλός καθαρισμός της υφιστάμενης επιφάνειας από σαθρά, σκόνες, κτλ. Σε περιπτώσεις που το υπόστρωμα είναι ιδιαιτέρως σαθρό, συνιστάται να γίνεται η απομάκρυνσή τους με υδροβολή. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από επιφανειακή υγρασία και λιμνάζοντα νερά.
– Τοποθέτηση φύλλου πολυαιθυλενίου ως φράγμα υδρατμών.
– Θερμομόνωση του δώματος με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών.
– Τοποθέτηση μη υφαντού γεωϋφάσματος 100% πολυπροπυλενικών ινών, βάρους 125gr/m² DREFON S125 ως διαχωριστική και προστατευτική στρώση.
– Δημιουργία ρύσεων με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.
– Στην ένωση του υποστρώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (πχ στηθαίο, κλιμακοστάσιο, κτλ), κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R2 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το λούκι εξομάλυνσης μπορεί να κατασκευαστεί και με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3.
– Σε περίπτωση που το υφιστάμενο επίχρισμα στα στηθαία είναι σαθρό, γίνεται αποξήλωσή του, καθαρισμός και στην συνέχεια αποκατάστασή του με τα επισκευαστικά κονιάματα DOMOREPAIR R3 ή DOMOREPAIR R4, ανάλογα με τις απαιτήσεις και το πάχος της αποκατάστασης.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ DOMOLASTIC (Α+Β)
– Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς όμως να παραμένουν λιμνάζοντα νερά
– Αδειάζουμε τα ¾ περίπου του συστατικού Α (υγρό) σε ένα άδειο δοχείο. Προσθέτουμε σιγά σιγά το συστατικό Β (σκόνη). Αναδεύουμε σταθερά και χωρίς διακοπή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές (300 στροφές/λεπτό) μέχρι το μίγμα να γίνει μία ομοιογενής μάζα, χωρίς σβώλους. Κατόπιν, προσθέτουμε το υπόλοιπο του συστατικού Α.
– Ακολουθεί μία στρώση DOMOLASTIC, σε πλάτος όσο του οπλισμού (πολυεστερικό ύφασμα 60gr/m²) και όσο είναι ακόμα νωπή, εγκιβωτίζεται ο οπλισμός. Συνεχίζεται η εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο έως ότου καλυφθεί όλη η επιφάνεια. Ο οπλισμός τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη περίπου 10cm.
– Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση, ακολουθεί άλλη μία στρώση σε όλη την επιφάνεια. Η δεύτερη στρώση απλώνεται σταυρωτά, αφού στεγνώσει η πρώτη. Η στεγάνωση επεκτείνεται και στα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, κλιμακοστάσιο, κτλ.) σε ύψος τουλάχιστον 20cm.

Κατανάλωση DOMOLASTIC:
1,2-1,6kg/m²/mm ανά στρώση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή ρηγματώσεων, το πάχος της εκάστοτε στρώσης DOMOLASTIC δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1mm.

3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
Η τελική επιφάνεια καλύπτεται με τους παρακάτω τρόπους:
– Επικόλληση πλακιδίων με εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων DOMOTILE C2.
– Ελεύθερη τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, ταρατσόπλακων, σκύρων, κτλ. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η τοποθέτηση μη υφαντού γεωϋφάσματος 100% πολυπροπυλενικών ινών, βάρους 200gr/m² DREFON S200, για την προστασία της στεγάνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι από +5°C έως +30°C.
– Η φρεσκο-επιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τον παγετό και την βροχή.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο


Δείτε εδώ το βίντεο εφαρμογής του προϊόντος:

DOMISSIMA NEWSLETTER