Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Επαλειφόμενα – Χρήση DOMOREFLECT 102

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
– Καλός καθαρισμός της υφιστάμενης επιφάνειας από σαθρά, σκόνες, λίπη, κτλ. Σε περιπτώσεις που το υπόστρωμα είναι ιδιαιτέρως σαθρό, συνιστάται να γίνεται η απομάκρυνσή τους με υδροβολή. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από επιφανειακή υγρασία και λιμνάζοντα νερά.
– Στην ένωση του υποστρώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (πχ στηθαίο, κλιμακοστάσιο, κτλ), κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R2 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το λούκι εξομάλυνσης μπορεί να κατασκευαστεί και με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
– Αραιώνουμε το DOMOREFLECT 102 με 20% νερό κατά βάρος και εφαρμόζουμε το μείγμα ως αστάρι.
– Μόλις στεγνώσει το αστάρι, εφαρμόζουμε τουλάχιστον άλλες δύο στρώσεις DOMOREFLECT 102 αυτούσιο με ρολό, βούρτσα ή πιστόλι (airless). Η δεύτερη και τρίτη στρώση εφαρμόζονται σταυρωτά και αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Όλες οι στρώσεις DOMOREFLECT 102 επεκτείνονται και σε κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, κλιμακοστάσιο, κτλ), σε ύψος περίπου 20cm.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ DOMOREFLECT 102:
– 0,8-1,4kg/m² για αστάρι και δύο στρώσεις χωρίς την χρήση οπλισμού
– 1,5-2,2kg/m² για αστάρι και τρεις στρώσεις με την χρήση οπλισμού

ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΩΓΜΩΝ
Σε περίπτωση που υπάρχουν μεμονωμένες ρωγμές, συνιστάται η τοπική, κατά μήκος των ρωγμών τοποθέτηση οπλισμού με ταινία πολυεστερικού υφάσματος 60gr/m², πλάτους 10cm. Σε αυτήν την περίπτωση, μετά το αστάρωμα της συνολικής επιφάνειας, γίνεται επάλειψη μίας στρώσης αυτούσιας DOMOREFLECT 102 τοπικά στην ρωγμή και όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό, εγκιβωτίζεται ο οπλισμός. Όταν στεγνώσει, ακολουθούν τουλάχιστον άλλες δύο στρώσεις αυτούσιες DOMOREFLECT 102 σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Η τρίτη στρώση γίνεται, αφού στεγνώσει η δεύτερη.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ – ΕΝΤΟΝΩΝ ΡΩΓΜΩΝ
Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές και πυκνές ρωγμές στο υπόστρωμα, συνιστάται ο ολικός οπλισμός της επιφάνειας με πολυεστερικό ύφασμα 60gr/m2, πλάτους 100cm, ο οποίος τοποθετείται με αλληλοεπικάλυψη 5-10cm. Σε αυτήν την περίπτωση, μετά αστάρωμα, γίνεται επάλειψη μίας στρώσης αυτούσιας DOMOREFLECT 102 και όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό, τοποθετείται ο οπλισμός. Συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο η εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. Όταν στεγνώσει, ακολουθούν τουλάχιστον άλλες δύο στρώσεις αυτούσιες DOMOREFLECT 102 σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Η τρίτη στρώση γίνεται, αφού στεγνώσει η δεύτερη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– Το υπόστρωμα εφαρμογής θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από επιφανειακή υγρασία και λιμνάζοντα νερά.
– Η εφαρμογή του DOMOREFLECT 102 δεν πρέπει να γίνεται όταν ο καιρός είναι βροχερός, ώστε να αποφευχθεί τυχόν απομάκρυνση της νωπής στρώσης από μία ξαφνική βροχή.
– Το DOMOREFLECT 102, εκτός από άριστη στεγάνωση, προσφέρει και υψηλή ανακλαστικότητα. Σε περιπτώσεις που απαιτείται ακόμα υψηλότερη ανακλαστικότητα και αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C), προτείνεται η τελευταία στρώση να γίνεται με το DOMOREFLECT ULTRA.
– Σε περίπτωση ιδιαιτέρως σαθρών υποστρωμάτων προτείνεται το αστάρωμα της επιφάνειας με οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP αραιωμένη με νερό σε αναλογία 1:3. Η επικείμενη εφαρμογή του DOMOREFLECT 102 απαιτείται να γίνει όσο η οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP είναι ακόμα νωπή (ιδιαίτερη προσοχή κατά τους θερινούς μήνες).


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο


Δείτε εδώ το βίντεο εφαρμογής του προϊόντος:

DOMISSIMA NEWSLETTER