Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Στεγάνωση – Χρήση Κεραμικών Πλακιδίων

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

– Γίνεται καλός καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής από λάδια , σκόνες , ξυλότυπους , λάδια , σαθρά υλικά κλπ.
– Σε σημεία του σκυροδέματος που μπορεί να υπάρχουν φωλιές καθαρίζονται τα χαλαρά σκύρα.
– Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος τουλάχιστον 3cm.
Γίνεται καλή διαβροχή των παραπάνω σημείων και καλύπτονται με το επισκευαστικό κονίαμα Domorepair R3.
– Στα σημεία επαφής των κάθετων επιφανειών της πισίνας με τον πυθμένα προτείνεται λούκι εξομάλυνσης με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων DOMORESIN SP.
– Στη συνέχεια στεγανοποιείται ο χώρος της πισίνας με το εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών Domolastic W. Η αναλογία ανάμιξης των Α(υγρό) : Β(σκόνη) είναι 1:2,6 κ.β. Η ανάμιξη των 2 συστατικών γίνεται αδειάζοντας το συστατικό Β(σκόνη) στο Α(υγρό) αναδεύοντας με αργόστροφο αναδευτήρα μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα σε 2-3 στρώσεις σταυρωτά.

Στεγάνωση - Χρήση Κεραμικών Πλακιδίων - Στεγανοποίηση Ταρατσών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– Στη συμβολή δαπέδου και τοιχίου πρέπει να εφαρμοσθεί οπλισμός.
– Σε περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος κρίνεται απαραίτητη η εξομάλυνση των επιφανειών με τη χρήση τσιμεντοκονίας αποτελούμενη από νερό – άμμο – τσιμέντο – οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

– Πριν την εφαρμογή διαβρέχεται η προς επίστρωση επιφάνεια χωρίς να δημιουργούνται στάσιμα νερά.
– Προετοιμάζεται η κόλλα πλακιδίων προσθέτοντας σε ένα κουβά με 6-7 L νερού τη σκόνη DOMOTILE C2TE αναδεύοντας συνεχώς με αργόστροφο αναμικτήρα μέχρι να γίνει μια ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Το προϊόν πρέπει να μείνει 10 λεπτά για να ωριμάσει και στη συνέχεια αναδεύεται πάλι.
– Το έτοιμο προϊόν χτενίζεται με οδοντωτή σπάτουλα στην επιφάνεια που πρόκειται να επικολληθούν τα κεραμικά πλακίδια.
– Στη συνέχεια τοποθετούνται τα πλακίδια στη χτενισμένη περιοχή με τις κατάλληλες αποστάτες.
– Για την αρμολόγηση των πλακιδίων της πισίνας χρησιμοποιείται εποξειδικός αρμόστοκος πλακιδίων.

Στεγάνωση - Χρήση Κεραμικών Πλακιδίων - Στεγανοποίηση Ταρατσών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Τα πλακίδια πρέπει να εφαρμοστούν στη χτενισμένη επιφάνεια μέσα στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης, πριν η κόλλα σχηματίσει επιφανειακή μεμβράνη.
2. Η κόλλα πλακιδίων να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και άνω από 30°C.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER