Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Μεταλλική Στέγη

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η στεγάνωση δώματος μεταλλικής στέγης παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα συνήθη δώματα από σκυρόδεμα.
Η διατομή της τραπεζοειδούς λαμαρίνας καθορίζει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα γίνει η μηχανική στερέωση της στρώσης υγρομόνωσης (μελέτη υφαρπαγής) (Σχ.1).
Μεταλλική Στέγη
(Σχ.1 Μηχανική στερέωση σε τραπεζοειδή λαμαρίνα)

Η πιο ενδεδειγμένη λύση σε τέτοια περίπτωση είναι η εφαρμογή συνθετικής μεμβράνης θερμοπλαστικών πολυολεφίνων TPO.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
– Αρχικά γίνεται διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου PE ως φράγμα υδρατμών πάνω στην τραπεζοειδή λαμαρίνα, προκειμένου να προστατευτεί η στρώση θερμομόνωσης από ενδεχόμενη υγροποίηση υδρατμών.
– Πάνω στο φράγμα υδρατμών γίνεται διάστρωση θερμομονωτικών πλακών, που εξασφαλίζει την ύπαρξη σταθερού υποστρώματος, πάνω στο οποίο θα στερεωθεί μηχανικά η στρώση υγρομόνωσης.
– Οι θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται μηχανικά στην τραπεζοειδή λαμαρίνα για αποφυγή υφαρπαγής τους, λόγω των ανεμοπιέσεων που ασκούνται στο δώμα.
– Κατόπιν, γίνεται διάστρωση των συνθετικών μεμβρανών TPO EP/PR, με οπλισμό πολυεστερικό πλέγμα, ο οποίος προσδίδει μηχανικές αντοχές στη μεμβράνη και επιτρέπει την μηχανική στερέωσή της.
– Ακολουθεί μηχανική στερέωση των ΤΡΟ μεμβρανών στο υπόστρωμα (τραπεζοειδής λαμαρίνα + θερμομονωτικές πλάκες, βλ. Σχ.1) σύμφωνα με τη μελέτη υφαρπαγής και θερμοκόλλησή τους στις ραφές. Η επικάλυψη των ρολών ποικίλει ανάλογα με το μηχάνημα κόλλησης θερμού αέρα που θα χρησιμοποιηθεί από 4cm έως 12cm.
– Η στρώση υγρομόνωσης του δώματος στερεώνεται μηχανικά περιμετρικά με γαλβανισμένη μεταλλική λάμα (Σχ. 2/4), αφού σηκωθεί 5cm στο στηθαίο.
Μεταλλική Στέγη
(Σχήμα 2)

– Η στεγάνωση των στηθαίων γίνεται με συνθετική μεμβράνη (γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης) η οποία υψώνεται στα στηθαία σε ύψος τουλάχιστον 20cm.
– Η γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης στερεώνεται μηχανικά στο στηθαίο, είτε με πλαστικοποιημένη λάμα TPO (Σχ.2/3) πάνω στην οποία γίνεται επικόλληση της μεμβράνης, είτε με γαλβανισμένη μεταλλική λάμα η οποία καρφώνεται πάνω στη μεμβράνη, ενώ στο δώμα συγκολλάται στην ήδη τοποθετημένη μεμβράνη.
– Ακολουθεί σφράγιση της στρώσης υγρομόνωσης στο στηθαίο με πολυουρεθανική μαστίχη (Σχ.2/1).
– Τέλος, για τη συνολική προστασία του συστήματος στο στηθαίο τοποθετείται και σφραγίζεται εξωτερικός σταλάκτης (Σχ.2/2)

Το παραπάνω σύστημα απεικονίζεται αναλυτικά στο κάτωθι σχήμα.

Μεταλλική Στέγη
(Σχ. 3: 1.Τραπεζοειδής λαμαρίνα, 2. Φράγμα υδρατμών, 3. Θερμομόνωση, 4. Συνθετική μεμβράνη ΤΡΟ EP/PR1,5, 5. Μηχανική στερέωση, 6. Περιμετρική στήριξη)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Το παραπάνω σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί και με συνθετική μεμβράνη PVC, με τη διαφορά ότι ανάμεσα στις θερμομονωτικές πλάκες και την υγρομόνωση θα πρέπει να παρεμβληθεί μη υφαντό γεωύφασμα 200gr/m², ως στρώση διαχωρισμού, προς αποφυγή του πολυμερισμού των πλαστικοποιητών της PVC μεμβράνης με την πολυστερίνη.
2. Η Flag δύναται να εκπονήσει μελέτη υφαρπαγής για τον υπολογισμό των μηχανικών στηρίξεων της στρώσης υγρομόνωσης σε κάθε δώμα.
3. Ειδικά τεμάχια υδρορροής, εξαερισμού, εσωτερικής & εξωτερικής γωνίας TPO / PVC του οίκου ETERNOIVICA, διευκολύνουν την εφαρμογή και βελτιστοποιούν το τελικό αποτέλεσμα.


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER