Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Στεγανωτικά Κονιάματα

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την εφαρμογή της στεγάνωσης είναι η δημιουργία αποστραγγιστικής στρώσης κάτω από την θεμελίωση (μη υφαντό γεωύφασμα 100% πολυπροπυλενικών ινών, βάρους 200gr/m² τύπου DREFON S200 και στρώση σκύρων 40cm).

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
– Καλός καθαρισμός της επιφάνειας των τοιχίων από τυχόν λάδια ξυλοτύπου, σαθρά κτλ με υδροβολή.
– Τυχόν υφιστάμενες φωλιές στο σκυρόδεμα καθαρίζονται, διαβρέχονται και στοκάρονται με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.
– Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος περίπου 2-3cm και μετά την διαβροχή τους, επισκευάζονται με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.
– Κατασκευαστικοί αρμοί διακοπής σκυροδέτησης ανοίγονται κατά μήκος τους σε μορφή V, σε βάθος 2-3cm και μετά την διαβροχή τους, σφραγίζονται με το επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R4 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.
– Στην ένωση του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία, κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R2 ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το λούκι εξομάλυνσης μπορεί να κατασκευαστεί και με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα DOMOREPAIR R3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ DOMOSLURRY
– Καλή διαβροχή όλης της επιφάνειας (τοιχία και πέδιλο), χωρίς να σχηματίζονται λιμνάζοντα νερά.
– Βάζουμε την απαιτούμενη ποσότητα νερού σε δοχείο και προσθέτουμε το κονίαμα DOMOSLURRY (αναλογία ανάμιξης ΝΕΡΟ:DOMOSLURRY=1:3,2 κ.β.). Κατόπιν, ανακατεύουμε με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές, μέχρι να δημιουργηθεί ένα μίγμα ομοιογενές χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μίγμα για 5-10 λεπτά και στην συνέχεια αναδεύουμε εκ νέου 1-2 λεπτά πριν την εφαρμογή του.
– Σε υγρή επιφάνεια (έχει προηγηθεί διαβροχή), εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση DOMOSLURRY.
– Μόλις στεγνώσει το υλικό, ακολουθεί άλλη μία στρώση DOMOSLURRY. Η δεύτερη στρώση, γίνεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη. Η ζώνη στεγάνωσης των εξωτερικών τοιχίων πρέπει να υψώνεται τουλάχιστον 50cm πάνω από τη στάθμη του εδάφους.
– Αφού ολοκληρωθούν οι στρώσεις του στεγανωτικού κονιάματος DOMOSLURRY και πριν την επιχωμάτωση, τοποθετείται αποστραγγιστική αυγουλιέρα, η οποία εξασφαλίζει τόσο την προστασία της υγρομόνωσης κατά την διάρκεια της επιχωμάτωσης, όσο και την αποστράγγιση των υδάτων προς τη στρώση των σκύρων του πυθμένα. Συνιστάται η επιχωμάτωση να γίνεται τμηματικά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ DOMOSLURRY:
1,4-1,6kg/m²/mm ανά στρώση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι από +5°C έως +30°C.
– Η φρεσκο-επιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τον παγετό και την βροχή.
– Το πάχος της κάθε στρώσης DOMOSLURRY δεν πρέπει να ξεπερνά το 1mm, για την αποφυγή ρηγματώσεων.
– Συνιστάται η χρήση οπλισμού (πολυεστερικό ύφασμα ή υαλόπλεγμα), στις γωνίες και τις εσοχές.
– Σε περίπτωση που έχουμε γειτνίαση με τη θάλασσα, συνιστάται η δημιουργία στεγανολεκάνης με συνθετική μεμβράνη PVC.
– Σε περίπτωση που έχουμε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, συνιστάται η στεγάνωση των υπόγειων τοιχίων με DOMOLASTIC.


Δείτε εδω το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER