Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Υβριδική Επίστρωση-Χρήση DOMOREFLECT POOL

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
– Γίνεται καλός καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής από λάδια , σκόνες , ξυλότυπους , λάδια , σαθρά υλικά κλπ.
– Σε σημεία του σκυροδέματος που μπορεί να υπάρχουν φωλιές καθαρίζονται τα χαλαρά σκύρα.
– Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος τουλάχιστον 3cm.
– Γίνεται καλή διαβροχή των παραπάνω σημείων και καλύπτονται με το επισκευαστικό κονίαμα Domorepair R3.
– Στα σημεία επαφής των κάθετων επιφανειών της πισίνας με τον πυθμένα προτείνεται λούκι εξομάλυνσης με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων DOMORESIN SP.

cdv

– Στη συνέχεια στεγανοποιείται ο χώρος της πισίνας με το εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών Domolastic W. Η αναλογία ανάμιξης των Α(υγρό) : Β(σκόνη) είναι 1:2,6 κ.β. Η ανάμιξη των 2 συστατικών γίνεται αδειάζοντας το συστατικό Β(σκόνη) στο Α(υγρό) αναδεύοντας με αργόστροφο αναδευτήρα μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα σε 2-3 στρώσεις σταυρωτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– Στη συμβολή δαπέδου και τοιχίου πρέπει να εφαρμοσθεί οπλισμός.
– Σε περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος κρίνεται απαραίτητη η εξομάλυνση των επιφανειών με τη χρήση τσιμεντοκονίας αποτελούμενη από νερό – άμμο – τσιμέντο – οικοδομική ρητίνη DOMORESIN SP.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ DOMOREFLECT POOL
ΣΕ ΝΕΑ ΠΙΣΙΝΑ
– ΑΣΤΑΡΩΜΑ: Το DOMOREFLECT POOL αραιώνεται 5-10% κ.β. με νερό και αναδεύεται με αργόστροφο αναδευτήρα.
– 1η και 2η ΣΤΡΩΣΗ: Το DOMOREFLECT POOL εφαρμόζεται αυτούσιο σταυρωτά και αφού πρώτα έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση.
– Η πισίνα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 14 μέρες από την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης.
– Συνολική κατανάλωση και για τις 3 στρώσεις είναι 600gr/m².
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
– Σε περίπτωση που η παλιά βαφή είναι εποξειδική γίνεται η απομάκρυνσή της μηχανικά με τη χρήση γιαλοχαρτιέρας.
– Σε περίπτωση που η παλιά βαφή είναι ακρυλική/υβριδική καθαρίζεται η επιφάνεια με σφουγγάρι και νερό για να φύγουν τα υπολείμματα αλάτων, χλωρίου και σκόνης.
– Απομακρύνονται σαθρά υλικά , ξεφλουδισμένα χρώματα ,σκόνη και σκουπίδια από το χώρο της πισίνας.
– ΑΣΤΑΡΩΜΑ: Το DOMOREFLECT POOL αραιώνεται 5-10% κ.β. με νερό και αναδεύεται με αργόστροφο αναδευτήρα.
– 1η και 2η ΣΤΡΩΣΗ: Το DOMOREFLECT POOL εφαρμόζεται αυτούσιο σταυρωτά και αφού πρώτα έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση.
– Η πισίνα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 14 μέρες από την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης.
– Συνολική κατανάλωση και για τις 3 στρώσεις είναι 600gr/m².

domoreflect pool

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
– Ανθεκτικό στο χλωριωμένο νερό και στην ηλεκτρόλυση άλατος
– Ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (UV).


Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο

DOMISSIMA NEWSLETTER