Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 424

424 thessaloniki