Πολιτική Προστασίας δεδομένων - GDPR

 

  1. Προσωπικά Δεδομένα: Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Όπου στον παρόντα διαδικτυακό τόπο απαιτείται ο επισκέπτης/χρήστης να υποβάλλει προσωπικά στοιχεία, ο επισκέπτης/χρήστης ρητά συναινεί στη χρησιμοποίηση των προσωπικών του στοιχείων από την DOMISSIMA A.E. για την παροχή πληροφοριών προς αυτόν, καθώς και για προωθητικές ή marketing ενέργειες. Ο παρών διαδικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη και δεν δύναται να τα γνωστοποιήσει σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές). Ο παρών διαδικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλουν οι επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων αυτών για λόγους στατιστικούς, ερευνών αγοράς ή βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και για προωθητικές ή marketing ενέργειες. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα marketing στο τηλέφωνο 23990 20320, προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να απαιτήσει τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.
  2. Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, η Domissima A.E. τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με δεδομένα των χρηστών για προωθητικές ή marketing ενέργειες. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης (Άρθρο 11Ν.2472/97 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικού χαρακτήρα") με δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων του ή ανανέωσης του.
  3. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.domissima.gr επιτρέπετε ρητά την εταιρία Domissima A.E. να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για διαφημιστικούς προωθητικούς σκοπούς καθώς επίσης και για την αποστολή διαφημιστικού ή άλλου υλικού στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση (email) κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό Newslleter.