Στεγάνωση - Υγρομόνωση Υπογείου

H Domissima ειδικεύεται στη Μόνωση - Στεγάνωση Υπογείου προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία.