Στεγάνωση - Υγρομόνωση Δώματος

Βατό Δώμα

H Domissima ειδικεύεται στη Μόνωση - Στεγάνωση για το Βατό Δώμα προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία.


Στεγάνωση- Υγρομόνωση Δώματος

H Domissima ειδικεύεται στη Μόνωση - Στεγάνωση Δώματος προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία.