Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)

 

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) έχει σαν βασικό του στόχο την εξέλιξη και την ποιοτική διαφοροποίηση της βιομηχανικής παραγωγής των χημικών και δομικών προϊόντων της Domissima, καθώς και τη διατήρηση της πρωτοπόρας θέσης της στον κλάδο.

Ένα καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό στελεχώνει το τμήμα και συνεχώς σχεδιάζει και αναπτύσσει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, ενώ συγχρόνως παραμένουν καινοτόμα. Καθοριστικό ρόλο στα παραπάνω έχει η μεγάλη εμπειρία και η τεχνογνωσία που προέρχεται απ’ τη μακρόχρονη πορεία της εταιρίας καθώς και από τη συνεργασία με αναγνωρισμένους και πρωτοπόρους οίκους του εξωτερικού.

Παράλληλα, επενδύοντας συνεχώς στο κομμάτι της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) η Domissima ανέπτυξε δυο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια στο χώρο της που εξασφαλίζουν την ποιότητα σε κάθε βήμα της έρευνας και παραγωγής των προϊόντων. Τα εργαστήρια διαθέτουν υπερσύγχρονα μηχανήματα και όργανα ακριβείας ενώ η εταιρία συνέχεια υιοθετεί νέες τεχνολογικές καινοτομίες.

Τέλος, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη στην ανάπτυξη της εταιρίας. Για το λόγο αυτό η Domissima συνεχώς ενημερώνει, εκπαιδεύει και καταρτίζει όχι μόνο το προσωπικό αλλά και τους συνεργάτες της πάνω στις νέες τεχνολογίες του κλάδου.

Ο έλεγχος όλων των διαδικασιών αποτελεί βασικό βήμα στην διασφάλιση της επιτυχούς Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και της ποιότητας των προϊόντων. Έτσι η εταιρία επιδιώκει την πιστοποίηση των παραπάνω μέσω διεθνών φορέων. Ενδεικτικά η ποιότητα έχει διασφαλιστεί από το Σύστημα Ποιότητας - ISO 9001:2008 μέσω του διεθνούς φορέα QMSCERT.