Στεγάνωση

Κορυφαία υλικά - Ουσιαστικές λύσεις - Φιλικά στο περιβάλλον

Εδώ και 50 χρόνια η Domissima προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για υγρομόνωση ταρατσών και κάθε είδους επιφάνειας εκτεθειμένης στα καιρικά στοιχεία. Οι λύσεις περιλαμβάνουνε μια ευρεία γκάμα υλικών και κόστους έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε έργου. Η υγρομόνωση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέτρα προστασίας των οικοδομικών κατασκευών. Ενδεχόμενη αστοχία είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της θερμομονωτικής στρώσης. Επίσης μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα και μακροπρόθεσμα τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής. Οι ιδιαιτερότητες κάθε επιφάνειας προς υγρομόνωση, οδηγούν στην ανάγκη εκτεταμένης μελέτης για την εξεύρεση της ενδεδειγμένης λύσης. Η λύση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία του συστήματος υγρομόνωσης.

Domoreflect 122 Max
Domoreflect 122 Max
domissima item symbol
pdf file

Domoreflect 122 Max

Ταχυστέγνωτη επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη υψηλών επιδόσεων

Domoreflect PU 122 Fiber
Domoreflect PU 122 Fiber
domissima item symbol
pdf file

Domoreflect PU 122 Fiber

Ινοπλισμένη στεγανωτική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης χωρίς διαλύτες

Domoreflect 102 Nano Fiber
Domoreflect 102 Nano Fiber
domissima item symbol
pdf file

Domoreflect 102 Nano Fiber

Ινοπλισμένη στεγανωτική μεμβράνη δωμάτων υβριδικής τεχνολογίας χωρίς διαλύτες

Domoreflect Ultra Hybrid
Domoreflect Ultra Hybrid
domissima item symbol
pdf file

Domoreflect Ultra Hybrid

Στεγανωτική επίστρωση υβριδικής τεχνολογίας για εφαρμογή σε ασφαλτόπανα και τσιμεντοειδείς επιφάνειες δωμάτων

Domoreflect 102 Hybrid
Domoreflect 102 Hybrid
domissima item symbol
pdf file

Domoreflect 102 Hybrid

Στεγανωτική μεμβράνη δωμάτων υβριδικής τεχνολογίας

Domoreflect Acryl
Domoreflect Acryl
domissima item symbol
pdf file

Domoreflect Acryl

Ακρυλικό στεγανωτικό υδατοδιαλυτό επαλειπτικό δωμάτων

Domolastic
Domolastic
domissima item symbol
pdf file

Domolastic

Εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα δυο συστατικών

Domiflex
Domiflex
domissima item symbol
pdf file

Domiflex

Εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα δυο συστατικών

Domoslurry
Domoslurry
domissima item symbol
pdf file

Domoslurry

Επαλειπτικό τσιμεντοκονίαμα για τη στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος

Domoreflect Primer
Domoreflect Primer
domissima item symbol
pdf file

Domoreflect Primer

Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι