Εποξειδικά Δάπεδα

Δάπεδα Ελαφράς Κυκλοφορίας

H Domissima ειδικεύεται στα Δάπεδα Ελαφράς Κυκλοφορίας προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία.


Εποξειδικά Δάπεδα

H Domissima ειδικεύεται στα Εποξειδικά Δάπεδα προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία. Η επιτυχής εφαρμογή ενός εποξειδικού δαπέδου αρχίζει από την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος. Ο ενδελεχής, διεξοδικός έλεγχος και η εύστοχη αποτίμηση της κατάστασης του υποστρώματος, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάλληλη προετοιμασία του και την επιτυχή εφαρμογή του επερχόμενου συστήματος. Για να αποφύγουμε την εμφάνιση αστοχιών στο εποξειδικό δάπεδο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους ατμοσφαιρικούς και κλιματολογικούς παράγοντες. Διαφορετικά, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ελλιπούς πρόσφυσης και ανεπαρκούς πολυμερισμού του συστήματος.

Μακροχρόνια εμπειρία στα εποξειδικά δάπεδα

Επομένως, σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής πρέπει να ελέγχονται η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας, καθώς και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του υποστρώματος και των υλικών εφαρμογής Από όλα τα στοιχεία μιας βιομηχανικής μονάδας, το δάπεδο είναι το μόνο που δέχεται καθημερινά τη μεγαλύτερη μηχανική και χημική καταπόνηση. Πρέπει λοιπόν η προετοιμασία, η εφαρμογή και τα υλικά του βιομηχανικόύ δαπέδου να είναι κορυφαία σε ποιότητα, και λειτουργικά και προσιτά σε κόστος. Μία εποξειδική επίστρωση ή βαφή είναι ένα προστατευτικό υλικό που κατασκευάζεται με βάση την εποξική ρητίνη. Παρέχει εξαιρετική αντοχή σε διαβρωτικές χημικές ουσίες, στη θερμότητα και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έχει γρήγορους χρόνους στεγνώματος, έχει εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων, ακραία σκληρότητα και αντοχή στην τριβή. Παρέχει ισχυρή πρόσφυση σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του γυαλιού, μετάλλων, ινών και πολυάριθμων άλλων σύγχρονων υλικών. Το εποξειδικό δάπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα των εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών σε πολλές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων και βιομηχανικών κατασκευών, των ηλεκτρονικών και στη γεωργία.