Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Το θεμέλιο της επιτυχίας της DOMISSIMA είναι η διαρκής αναζήτηση εξελιγμένων συστημάτων και προϊόντων σε ολόκληρη την παγκόσμια αγορά, στην προσπάθειά της να εφαρμόσει τις πλέον ενδεδειγμένες τεχνολογικά λύσεις στις απαιτήσεις των συνεργατών της. Για το σκοπό αυτό συνάπτει, ανανεώνει και διαμορφώνει συνεχώς νέες συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες διεθνούς κύρους που αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής, όπως οι:

Soprema

Γαλλία

Στεγανώσεις κτιριακών έργων και έργων υποδομής

Flag

Ιταλία

Στεγανώσεις κτιριακών έργων και έργων υποδομής

Novaglass

Ιταλία

Στεγανώσεις κτιριακών έργων και έργων υποδομής

Τexsa

Ισπανία

Εφαρμογές στεγάνωσης, θερμομόνωσης και ηχομόνωσης

Eterno Ivica

Ιταλία

Εφαρμογές υπερυψωμένων δωμάτων, στεγάνωσης και ηχομόνωσης

Manifattura Fontana

Ιταλία

Εφαρμογές γεωσύνθετων υλικών

Serrena Bauchemie

Ελβετία

Τεχνολογία χημικών δομικών υλικών προστασίας κατασκευών

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και μεθοδολογία συνεργατών του εξωτερικού, η εταιρία θέτει σαν στόχο να είναι ο πιο αξιόπιστος και απαραίτητος σύμβουλος/συνεργάτης των πελατών της σε θέματα υγρομόνωσης και προστασίας κατασκευών.

Η DOMISSIMA είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παραπάνω εταιριών στην Ελλάδα.


DOMISSIMA NEWSLETTER