Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321


Προϊόντα

H Domissima αξιοποιεί την τεχνογνωσία της από τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, την επιστημονική της έρευνα σε συνεργασία με την κορυφαία Ελβετική εταιρεία Serena Bauchemie, καθώς και την εμπειρία της από πολυετής συνεργασίες με διεθνείς οίκους, και αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και ειδικών προδιαγραφών.

• ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ (επαλειπτικά: υγρές μεμβράνες & τσιμεντοειδή, στεγανωτικό αστάρι, οπλισμός στεγάνωσης)
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ (επισκευαστικά κονιάματα, βελτιωτικά κονιαμάτων, επισκευαστικό αστάρι)
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (προϊόντα θερμοπρόσοψης, προστατευτικά χρώματα, ειδικές βαφές, βερνίκια)
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ (εποξειδικά, εποξειδικά αστάρια)
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ( πατητή τσιμεντοκονία)


Προϊόντα

H Domissima αξιοποιεί την τεχνογνωσία της από τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, την επιστημονική της έρευνα σε συνεργασία με την κορυφαία Ελβετική εταιρεία Serena Bauchemie, καθώς και την εμπειρία της από πολυετής συνεργασίες με διεθνείς οίκους, και αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και ειδικών προδιαγραφών.

• ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ (επαλειπτικά: υγρές μεμβράνες & τσιμεντοειδή, στεγανωτικό αστάρι, οπλισμός στεγάνωσης)
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ (επισκευαστικά κονιάματα, βελτιωτικά κονιαμάτων, επισκευαστικό αστάρι)
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (προϊόντα θερμοπρόσοψης, προστατευτικά χρώματα, ειδικές βαφές, βερνίκια)
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ (εποξειδικά, εποξειδικά αστάρια)
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ( πατητή τσιμεντοκονία)

DOMISSIMA NEWSLETTER