Συνεργασίες

Isopol Mineral (-10°C)
Isopol Mineral (-10°C)
pdf file

Isopol Mineral (-10°C)

Ασφαλτικές Μεμβράνες APP – Ασφαλτόπανα APP

Sopralene Flam 180-40 AR (-20°C)
Sopralene Flam 180-40 AR (-20°C)
pdf file

Sopralene Flam 180-40 AR (-20°C)

Ασφαλτικές Μεμβράνες SBS - Ασφαλτόπανα SBS

Isogum-P Mineral (-20°C)
pdf file

Isogum-P Mineral (-20°C)

Ασφαλτικές Μεμβράνες SBS – Ασφαλτόπανα SBS

Elastophene GR FPV (-20°C)
pdf file

Elastophene GR FPV (-20°C)

Ασφαλτικές Μεμβράνες SBS – Ασφαλτόπανα SBS

Soprasolin
Soprasolin
pdf file

Soprasolin

Ασφαλτικές Ταινίες

Aquabit
Aquabit
pdf file

Aquabit

Στεγανωτικό ασφαλτικό αστάρι ( γαλάκτωμα)

Sopradere
Sopradere
pdf file

Sopradere

Ασφαλτικό αστάρι εμποτισμού με διαλύτες

Aquadere
Aquadere
pdf file

Aquadere

Ασφαλτικό ελαστομερές αστάρι υδατικης βάσης

Soprakote
Soprakote
pdf file

Soprakote

Ασφαλτικό παχύρευστο υπερελαστομερές γαλάκτωμα υδατικης βάσης

Elastocol 600
Elastocol 600
pdf file

Elastocol 600

Ασφαλτικό αστάρι με διαλύτες για αυτοκόλλητες μεμβράνες και ταινίες

Alsan Flashing
alsan flashing
pdf file

Alsan Flashing

Ασφαλτικό επαλειπτικό με πολυουρεθάνη

Alsan Flashing Jardin
pdf file

Alsan Flashing Jardin

Ασφαλτικό επαλειπτικό με πολυουρεθάνη ειδικό για ταρατσόκηπους

Bitumac
Bitumac
pdf file

Bitumac

Ασφαλτική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής

Flagon SR
Flagon SR
pdf file

Flagon SR

Συνθετική μεμβράνη PVC με πολυεστερικό οπλισμό

Flagon SV
Flagon SV
pdf file

Flagon SV

Συνθετική μεμβράνη PVC με οπλισμό υαλοπίλημα

Flagpool
Flagpool
pdf file

Flagpool

Συνθετικές μεμβράνες PVC

Flagon BSL
Flagon BSL
pdf file

Flagon BSL

Συνθετικές μεμβράνες PVC

Flagon EP/PR
Flagon EP PR
pdf file

Flagon EP/PR

Συνθετική μεμβράνη ΤΡΟ τροποποιημένων πολυολεφίνων

Flagon EP/PV
Flagon EP PV
pdf file

Flagon EP/PV

Συνθετικές μεμβράνες ΤΡΟ τροποποιημένων πολυολεφίνων, με διπλό χρωματισμό