Domorepair R2

domorepair r2
Domorepair R2

Ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα τύπου R2 για επισκευή μη δομικών στοιχείων και εξομάλυνση τσιμεντοειδών επιφανειών

Το DOMOREPAIR R2 είναι ένα ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο, επισκευαστικό κονίαμα, έτοιμο για χρήση, με μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 20 mm. Χρησιμοποιείται για την επισκευή μη δομικών στοιχείων εμφανούς σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Ένα προϊόν κατάλληλο για οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Κατασκευαστής: Domissima

Συσκευασία: Σακί - 25 kg

Κατανάλωση

 • 17-18 kg/m2 για μία στρώση πάχους 1 cm

Αναλογία ανάμιξης

DOMOREPAIR R2:ΝΕΡΟ             6:1 κ.β.
(περίπου 4,2 L νερού στα 25 kg ή 1,7 L νερού στα 10 kg)

Πλεονεκτήματα

 • Έτοιμο για χρήση κονίαμα, προστίθεται μόνο νερό
 • Άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, λόγω της σύνθεσης του
 • Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρηγματώσεων γιατί δεν συρρικνώνεται
 • Γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή
 • Θιξοτροπικό
 • Δίνει μεγάλες αρχικές αντοχές
 • Είναι στεγανό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την παγωνιά, μετά την σκλήρυνση
 • Δεν περιέχει χλωρίδια που προκαλούν διάβρωση ή αποκόλληση

Πεδία εφαρμογών

 • Εφαρμογή σε μη φερόντων στοιχείων επισκευαστικές εργασίες
 • Εξομάλυνση τοιχοποιίας και αποσαθρωμένου σκυροδέματος, π.χ. σε δοκούς, κολόνες, μπαλκόνια

Διαθέσιμο φυλλάδιο προϊόντος PDF

pdf file

Πιστοποιήση προϊόντος

image 1

Δείτε επίσης: Προϊόντα Επισκευαστικά Κονιάματα

Σχετικά προϊόντα

Domofer

Domofer

Τσιμεντοειδές επαλειπτικό κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας

Domorepair R3

Domorepair R3

Ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα τύπου R3 για επισκευές & αγκυρώσεις

Domorepair R4

Domorepair R4

Ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα τύπου R4 για επισκευές & αγκυρώσεις