Domorepair R3

domorepair r3
Domorepair R3

Ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα τύπου R3 για επισκευές & αγκυρώσεις

Το DOMOREPAIR R3 είναι ένα ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα έτοιμο για χρήση, με μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 20 mm. Ένα προϊόν κατάλληλο για επισκευές, αγκυρώσεις, στεγανώσεις, διακοσμητικές λεπτομέρειες, εμφανές σκυρόδεμα.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Κατασκευαστής: Domissima

Συσκευασία: Σακί - 25 kg

Κατανάλωση

 • 17-19 kg/m2 για μία στρώση πάχους 1 cm

Αναλογία ανάμιξης

DOMOREPAIR R3:ΝΕΡΟ    4,2-5,6:1 κ.β.
(περίπου 4,5-6 L νερού στα 25 kg)

Πλεονεκτήματα

 • Έτοιμο για χρήση κονίαμα, προστίθεται μόνο νερό.
 • Άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, λόγω της σύνθεσης του από οργανικά πολυμερή και συνθετικές ρητίνες.
 • Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρηγματώσεων γιατί δεν συρρικνώνεται.
 • Γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή.
 • Θιξοτροπικό.
 • Δίνει μεγάλες αρχικές αντοχές.
 • Δίνει άριστα αποτελέσματα στην συναρμολόγηση.
 • Είναι στεγανό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την παγωνιά, μετά την σκλήρυνση.
 • Δεν περιέχει χλωρίδια που προκαλούν διάβρωση ή αποκόλληση.

Πεδία εφαρμογών

 • Κάθε είδους επισκευή σκυροδέματος, όπως βιομηχανικά δάπεδα, γέφυρες, αποχετευτικούς αγωγούς, κράσπεδα, κτλ.
 • Επιδιορθώσεις καταστραμμένων γωνιών και απολήξεων
 • Εργασίες πλήρωσης φωλεών, ρωγμών, μικρών οπών κτλ.
 • Συνδέσεις προκατασκευασμένων τμημάτων
 • Τοποθέτηση όλων των ειδών αγκυρώσεων, όπως υποστηρίγματα, αναμονές, συνδετικά καρφιά, άγκιστρα, ατσαλένιες ράβδους κτλ.
 • Εξομάλυνση οριζοντίων και καθέτων επιφανειών πριν από την εφαρμογή τελικών επιστρώσεων, όπως βαφές, βιομηχανικά δάπεδα, στεγανωτικά επαλειφόμενα, κτλ.

Διαθέσιμο φυλλάδιο προϊόντος PDF

pdf file

Πιστοποιήση προϊόντος

image 1

Δείτε επίσης: Προϊόντα Επισκευαστικά Κονιάματα

Σχετικά προϊόντα

Domofer

Domofer

Τσιμεντοειδές επαλειπτικό κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας

Domorepair R2

Domorepair R2

Ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα τύπου R2 για επισκευή μη δομικών στοιχείων και εξομάλυνση τσιμεντοειδών επιφανειών

Domorepair R4

Domorepair R4

Ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα τύπου R4 για επισκευές & αγκυρώσεις