Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Domoreflect Pool

Η ειδική μικρο μοριακή βαφή Domoreflect Pool ενός συστατικού προσφέρει άριστη καλυπτικότητα, αντοχή στις κλιματολογικές καταπονήσεις και την ηλιακή ακτινοβολία. Για νέες πισίνες χρησιμοποιούμε το ίδιο το προϊόν σαν αστάρι αφού το αραιώσουμε 10% με νερό. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε δύο στρώσεις από την βαφή Domoreflect Pool με κατανάλωση 100-250g/m² . Η πισίνα είναι έτοιμη προς χρήση μετά από 14 μέρες από την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης. Η υβριδική βαφή Domoreflect Pool είναι σχεδιασμένη να αντέχει στο χλωριωμένο νερό ,να είναι φιλική προς το περιβάλλον και εύκολη στη χρήση.

Δείτε εδώ το τεχνικό φυλλάδιο του Domoreflect Pool

DOMISSIMA NEWSLETTER