Τεχνική Υποστήριξη
23990 20321

Serital Pool

Το SERITAL POOL είναι μια εποξειδική βαφή δύο συστατικών υδατικής διασποράς. Ένα προϊόν Ελβετικής τεχνολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτική επένδυση τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες που έρχονται σε άμεση και μόνιμη επαφή με το νερό. Η υψηλή δύναμη πρόσφυσης του δίνει την δυνατότητα να έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στην τριβή και στη συχνή χρήση χημικών απολύμανσης. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία του περιβάλλοντος και είναι ένα οικολογικό υλικό άοσμο και απολύτως ασφαλές. Το υλικό εφαρμόζεται στο προετοιμασμένο υπόστρωμα με ρολό, βούρτσα ή πιστόλι εκτοξευτήρα σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά, αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση. Χρήση της πισίνας μπορεί να γίνει 14 μέρες μετά την εφαρμογή και της τελικής στρώσης του Serital Pool.

Δείτε εδώ το τεχνικό φυλλάδιο του Serital Pool

DOMISSIMA NEWSLETTER